mag. Eva Kalan Logar

2. sekcija: Zahteve, ki jih prinaša novi Zakon o varstvu osebnih podatkov, ter pristojnosti državnega nadzornika v inšpekcijskem in prekrškovnem postopku

Teme:

• kako ZVOP-2 dopolnjuje določbe GDPR,

• (ne)dopusten nadzor delavca – videonadzor, sistemi GPS, spremljanje dela na domu,

• (ne)dopustna uporaba posameznikovega elektronskega naslova,

• katere informacije o obdelavi osebnih podatkov je treba zagotoviti posamezniku in do kdaj,

• kaj novi postopki po ZVOP-2 pomenijo za upravljavce in obdelovalce.

O predavatelju
  • 2. sekcija

     Zahteve, ki jih prinaša novi Zakon o varstvu osebnih podatkov, ter pristojnosti državnega nadzornika v inšpekcijskem in prekrškovnem postopku

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?