3. in 4. oktober 2022
1. konferencaVse o inšpekcijah
Hotel Slon, Ljubljana
 • Dni
 • Ur
 • Minut
 • Sekund

Najboljša priprava na inšpektorjev obisk je dosledno spoštovanje vseh predpisov, ki urejajo vašo dejavnost. Odgovorne osebe v podjetjih želijo poslovati pošteno in zakonito, vendar morda ne poznajo vse veljavne zakonodaje ali pa se v množici predpisov ne znajdejo. Zakaj bi trepetali pred obiskom inšpektorja? Raje se vnaprej seznanite s potekom inšpekcijskega postopka ter s svojimi obveznostmi in pravicami. Bodite samozavestni in pripravljeni nanj, izognite se nevšečnostim in globam. Konferenca je namenjena predstavnikom vseh podjetij, tako velikih, srednje velikih kot malih, pravnim službam, samostojnim podjetnikom …

Program
programska vodja: Andrejka Grlić
Ponedeljek, 3. oktober
 • 9.30

  9.30–10.00 sprejem udeležencev

  10.00–12.00 1. sekcija: Spoznajmo inšpekcije in inšpekcijski postopek z Andrejko Grlić, bivšo dolgoletno glavno tržno inšpektorico

  Odgovorili bomo na vedno prisotne dileme:

  • ali se mora inšpektor napovedati,
  • ali inšpekcijski postopek lahko poteka brez direktorjeve navzočnosti,
  • ali zavezanec lahko izve, kdo ga je prijavil,
  • katere pravice in dolžnosti ima zavezanec v inšpekcijskem postopku,
  • kateri roki veljajo v inšpekcijskem postopku (prekluzivni in instrukcijski roki) in kakšne so posledice, če jih zamudimo,
  • ali se je mogoče pritožiti zoper delo inšpektorja (neprimeren odnos),
  • ali inšpekcijske službe tudi svetujejo.

   

  12.00–13.00 odmor

  13.00–14.30 2. sekcija: Ključni pojmi Evropske uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ter pristojnosti državnega nadzornika v inšpekcijskem in prekrškovnem postopku, mag. Andrej Tomšič

  Osvetlili bomo:

  • nove pravice posameznikov in nove odgovornosti upravljavcev zbirk osebnih podatkov – evidenca dejavnosti obdelave, skupni upravljavci, ocena učinka na varstvo podatkov in predhodno posvetovanje ter uradno obvestilo Informacijskemu pooblaščencu o kršitvi varstva osebnih podatkov, imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
  • prekrški in/ali visoke upravne globe,
  • (ne)dopusten nadzor delavca – videonadzor, sistemi GPS, spremljanje dela na domu,
  • (ne)dopustna uporaba elektronskega naslova posameznika,
  • katere informacije o obdelavi osebnih podatkov je treba zagotoviti posamezniku in do kdaj.

   

  14.30–14.45 odmor

  14.45–16.45 3. sekcija: Izvedba prekrškovnega postopka pred pristojnimi organi, ki odločajo o prekrških, mag. Petra Čas in mag. Nuša Orel

  Pojasnjeno bo:

  • kdaj inšpekcijska zadeva preide v prekrškovno zadevo,
  • kateri organi odločajo o prekrških in katere vrste odločitev izdajo,
  • kakšna je odgovornost pravnih oseb in njihovih odgovornih oseb ter podjetnikov in zasebnikov v postopkih o prekrških,
  • pravna sredstva zoper odločitve organov, ki odločajo o prekrških,
  • pravne posledice pravnomočnih odločitev.

   

   

   

Torek, 4. oktober
 • 9.00

  9.30–11.30 4. sekcija: Delovnopravna zakonodaja in izzivi, s katerimi se srečujejo delodajalci, Damjan Mašera

  Predstavljene bodo posebnosti pri postopku nadzora delovnih inšpektorjev in najpogostejše napake delodajalcev, kot jih ugotavljajo delovni inšpektorji:

  • katere inšpekcijske ukrepe ima na voljo delovni inšpektor (ureditev ali prepoved in drugi ukrepi),
  • ali je kljub splošnemu načelu nesuspenzivnosti v inšpekcijskem nadzoru mogoče zadržanje ukrepov,
  • kaj inšpektorji najpogosteje preverjajo,
  • katere so najpogostejše napake delodajalcev (na primer plačilo za delo, regres, evidence, delovni čas, pogodbe civilnega prava),
  • kako odpraviti neskladnosti v praksi.

   

  11.30–11.45 odmor

  11.45–12.45 5. sekcija: Varstvo potrošnikov, Andrejka Grlić

  Odgovorili bomo na naslednja vprašanja:

  • ali podjetja in potrošniki poznajo svoje pravice in obveznosti,
  • kaj je stvarna napaka,
  • kaj mora narediti kupec in kaj podjetje v primeru reklamacije,
  • kdaj se vključi inšpektor,
  • katere napake naredijo podjetja že pri prvem stiku s potrošnikom – praktični primeri.

   

   

   

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Predavatelji
mag. Petra Čas
Andrejka Grlić
Damjan Mašera
mag. Nuša Orel
mag. Andrej Tomšič
Kotizacija
Vse o inšpekcijah
420,00 EUR

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 420,00 EUR brez DDV (512,40 EUR z DDV).

Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Kotizacija vključuje osvežilne pijače med odmori.

Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka.

Vpišite svoj e-naslov za redno obveščanje
Ker si kot ponudnik pravnih vsebin prizadevamo za zadovoljstvo naših uporabnikov, bomo vaš elektronski naslov uporabili zato, da boste obveščeni o novih pravnih dogodkih (zakoniti interes). Od prejemanja teh obvestil se lahko kadarkoli odjavite.
Galerija
Nekaj foto utrinkov iz Hotela Slovenija v organizaciji GV Založbe.
Kontaktirajte nas

  Želite zastaviti vprašanja predavatelju?