Damjan Mašera

4. sekcija: Delovnopravna zakonodaja in izzivi, s katerimi se srečujejo delodajalci

Teme:

• posebnosti pri postopku nadzora delovnih inšpektorjev in najpogostejše napake delodajalcev, kot jih ugotavljajo delovni inšpektorji,

• katere inšpekcijske ukrepe ima na voljo delovni inšpektor (ureditev ali prepoved in drugi ukrepi),

• ali je kljub splošnemu načelu nesuspenzivnosti v inšpekcijskem nadzoru mogoče zadržanje ukrepov,

• kaj inšpektorji najpogosteje preverjajo in katere so najpogostejše napake delodajalcev (na primer plačilo za delo, regres, zaposlovanje, evidence, delovni čas, uporaba pogodb civilnega prava),

• kako odpraviti ugotovljene neskladnosti v praksi in kako se jim izogniti.

O predavatelju
  • vodja in nekdanji delovni inšpektor

    Sektor za delovna razmerja in druge oblike dela na MDDSZ

  • 4. sekcija

    Delovnopravna zakonodaja in izzivi, s katerimi se srečujejo delodajalci

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?