Andrejka Grlić

1. sekcija: Spoznajmo inšpekcije in inšpekcijski postopek

Teme:

• katere pravice in dolžnosti ima zavezanec v inšpekcijskem postopku,

• ali zavezanec lahko izve, kdo ga je prijavil,

• kateri roki veljajo v inšpekcijskem postopku (prekluzivni in instrukcijski) in kakšne so posledice, če jih zamudimo,

• ali je mogoče opraviti inšpekcijski nadzor v odsotnosti odgovorne osebe,

• kdaj se lahko uveljavlja kršitev načela kontradiktornosti,

• ali se je zoper delo inšpektorja zaradi neprimernega odnosa mogoče pritožiti,

• ali inšpekcijske službe tudi svetujejo.

 

6. sekcija: Varstvo potrošnikov

Teme:

• novosti novega Zakona o varstvu potrošnikov eno leto po njegovi uveljavitvi in kako jih uveljavljamo v praksi,

• kaj mora narediti kupec in kaj podjetje v primeru reklamacije,

• izbirna pravica in roki pri odločanju v postopkih reklamacije,

• regresni zahtevek,

• kdaj se vključi inšpektor in njegova pooblastila,

• napake podjetij pri prvem stiku s potrošnikom – praktični primeri.

O predavatelju
  • bivša dolgoletna glavna tržna inšpektorica

  • 1. sekcija

    Spoznajmo inšpekcije in inšpekcijski postopek

  • 6. sekcija

    Varstvo potrošnikov

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?