mag. Petra Čas

3. sekcija: Izvedba prekrškovnega postopka pred pristojnimi organi, ki odločajo o prekrških

Teme:

• kakšne so pravice zavezanca inšpekcijskega postopka, ko zadeva preide v prekrškovno zadevo,

• splošno o postopku o prekršku po Zakonu o prekrških,

• kdaj po Zakonu o prekrških nastopi odgovornost pravnih oseb in njihovih odgovornih oseb ter podjetnikov in zasebnikov,

• kakšne so posledice plačila polovice izrečene globe,

• kako poteka odločanje o zahtevi za sodno varstvo,

• kdaj se lahko uveljavlja pravica do pritožbe zoper odločitev sodišča o zahtevi za sodno varstvo.

O predavatelju
  • sodnica

     Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

  • 3. sekcija

    Izvedba prekrškovnega postopka pred pristojnimi organi, ki odločajo o prekrških

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?